Bent u niet tevreden?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de begeleiding/ondersteuning die u via Huize Mientje/ De Gezusters van den Berg ontvangt. Maar het kan gebeuren dat u toch een klacht of een opmerking hebt. Mocht dat zo zijn, dan horen wij dat graag van u. Maak gebruik van onze klachtenprocedure. Want alleen door uw signalen kunnen wij de kwaliteit van ons werk verder verbeteren.
Heeft u een klacht? Bespreek die dan eerst met degene op wie de klacht betrekking heeft. Een rustig gesprek kan vaak al veel oplossen. Lukt dit niet, of leidt zo’n eerste gesprek niet tot een oplossing? Dan kunt u altijd contact opnemen met de leidinggevende of uw contactpersoon. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen via:
Huize Mientje
T.a.v. klachtencommissie
Scherpenkampweg 21
6545 AK Nijmegen
Of via: klachtencommissie@huizemientje.nl

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er voor cliënten en medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Er is een geheimhoudingsplicht. Men kan zelf direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Cyla Manusaway is bij Huize Mientje aangesteld als vertrouwenspersoon. Zij is is bereikbaar via e-mail c..manusaway@grandcare.nl.

Klachtenportaal Zorg

Huize Mientje is lid van Klachtenportaal Zorg. Mocht u er samen met Huize Mientje niet uitkomen dat kunt u via Klachtenportaal Zorg een procedure starten.
Klachtenportaal Zorg stelt voor alle partijen alles in werking om tot de best mogelijke oplossing te komen.
Via www.klachtenportaalzorg.nl vindt je het klachtenformulier
Contact per e-mail kan via info@klachtenportaalzorg.nl
Schriftelijk contact kan ook: Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen