Bent u niet tevreden?

Wij vinden het belangrijk dat u en uw naasten tevreden zijn over het wonen bij Huize Mientje. Het kan gebeuren dat u toch een klacht of een opmerking heeft. Mocht dat zo zijn, dan horen wij dat graag. U kunt dan gebruik maken van onze klachtenprocedure. Want alleen door uw signalen kunnen wij de kwaliteit van ons werk verder verbeteren.

Heeft u een klacht?
Bespreek de klacht dan eerst met degene op wie de klacht betrekking heeft. Een rustig gesprek kan vaak al veel oplossen. Lukt dit niet, of leidt zo’n eerste gesprek niet tot een oplossing? Dan kunt u altijd contact opnemen met de leidinggevende of uw contactpersoon.

Huize Mientje
T.a.v. klachtencommissie
Scherpenkampweg 21
6545 AK Nijmegen
Of via: klachtencommissie@huizemientje.nl

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is er voor cliënten en medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Er is een geheimhoudingsplicht. Men kan zelf direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Renate van Sommeren is bij Huize Mientje aangesteld als vertrouwenspersoon. Zij is is bereikbaar via e-mail r.vansommeren@grandcare.nl.

De Geschillencommissie Zorg

Huize Mientje is lid van De Geschillencommissie Zorg. Een door de overheid erkende commissie. Mocht u er met Huize Mientje niet uitkomen dan kunt u via De Geschillencommissie Zorg een procedure starten. Meer informatie vindt u op de website van De Geschillencommissie:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/

Wet zorg en dwang
Klachten die voortkomen uit de Wet zorg en dwang (WZD)Wanneer uw klacht te maken heeft met het verlenen van onvrijwillige zorg, kunt u dit uiteraard op dezelfde wijze bespreken zoals hiervoor beschreven: direct met de betrokken medewerker of diens leidinggevende.
Als u niet tevreden bent over de uitkomst van dit gesprek, kunt u zich wenden tot het Adviespunt Zorgbelang. U krijgt dan ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. Contactgegevens zijn:

Zorgbelang Inclusief
Postbus 5310
6802 EH Arnhem
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
www.adviespuntzorgbelang.nl